NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA POD USŁUGI

Małgorzata EllertPośrednik nieruchomościLicencja nr 4803
510 133 134
Administratorem Twoich danych osobowych jest Ellert Nieruchomości Małgorzata Ellert więcej.

Szczegóły oferty

Numer ofertyEN3310

Rodzaj transakcjisprzedaż

Województwopomorskie

MiejscowośćSłupsk

Lokalizacjaul. Kaszubska

Powierzchnia działki3426 m2

Powierzchnia użytkowa574,18 m2

Forma własnościwłasność

Cena550 000 zł

Opis oferty

Działka o powierzchni 3426 m2, zabudowana zespołem budynków w zabudowie segmentowej budowanych w różnym okresie. Łączna powierzchnia pomieszczeń w budynkach położonych na parterze wynosi ok. 380 m2, na piętrze 194 m2, łączna powierzchnia 574,18 m2. 

Budynki wymagają kapitalnego remontu. 

Nieruchomość położona jest na terenie na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i oznaczony jest symbolem 01.1U, 

- dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie nieuciążliwych,

- dopuszcza się lokalizację parkingów, garaży w kondygnacji parteru, piwnicy budynku oraz kondygnacji podziemnej,  

Na terenie jest budynek usługowy, szachulcowy (dawny młyn) z końca XIX w., wpisany do ewidencji konserwatorskiej, objęty ochroną zgodnie z poniższymi ustaleniami: 

1) ochrona bryły, detalu, ewentualne niewielkie zmiany budynku muszą być szczególnie starannie zaprojektowane i zharmonizowane pod względem zasad podziałów i proporcji, a także detali, stolarki i kolorystyki oraz zastosowanych materiałów budowlanych z formą istniejącego obiektu, a także podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości, 

2) obowiązuje wymóg uzgodnienia projektów budowlanych z właściwym organem ochrony zabytków. 

Nieruchomość znajduje się na terenie w którym obowiązuje strefa W.III. ograniczonej ochrony archeologicznokonserwatorskiej. W strefie tej ustala się dla wszystkich lokalizowanych inwestycji, obowiązek przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala się konieczność przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych każdorazowo określa inwestorowi Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym pozwoleniu. Należy zastosować się do ustaleń zawartych ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeśli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem. 

Pośrednik prowadzący licencja nr 4803

Galeria

$(".selectpicker").selectpicker({ style: "search-select", size: 4 }); '; ?>